Headerbild

Skövde MK

ano: 1924

Regler

Dessa tävlingsklasser finns:
Minimoto Junior A: Samma år föraren fyller 7-10 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc4t.

Minimoto Junior B: Samma år föraren fyller 10-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc4t.

Minimoto Senior Open: Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

Senior Open4Fun: Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att tävla i denna klass. Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till annan senior tävlingsklass. Klassen ingår inte i en serie och har ingen RM-status. Motorcyklar och tekniskt reglemente enligt tekniska regler för Senior Open.

MiniGP Junior: Samma år föraren fyller 9-15 år är det möjligt att tävla i denna klass. Motor ska vara obearbetad och får inte överstiga 65cc 2-takt vattenkylt, 82cc 2-takt luftkylt eller högst 125cc 4-takt stående cylinder.

MiniGP Senior: Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Högst 85cc 2-takt, högst 150cc vattenkyld 4-takt eller högst 190cc luftkyld 4-takt.

MiniGP Stock: Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att tävla i denna klass. Motor ska vara obearbetad och får inte överstiga 160cc 4-takt. Endast luftkyld cylinder får användas.

Här är länk till SVEMO, där hittar du allt om Minimoto & MiniGP: 

Minimoto – Svemo 

(https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-minimoto